Tarieven en vergoedingen

Vergoeding

In 2019 heeft u vanuit de basisverzekering recht op maximaal 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar. In de praktijk komt dit meestal neer op 4 tot 6 consulten per jaar. Dit wordt verrekend met het eigen risico. In een aantal gevallen hoeft u geen eigen risico te betalen. Dit is van toepassing indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Dit is mogelijk het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. In andere gevallen is het eigen risico wel toepassing. Uitzondering hierop zijn kinderen tot 18 jaar oud: voor hen geldt geen eigen risico. Zij kunnen dus kosteloos gebruik maken van de diëtist.

In sommige aanvullende pakketten zijn extra uren dieetadvisering opgenomen. Vraag dit na bij uw verzekeraar.

Verwijzing

Sinds augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat u geen verwijsbrief van de huisarts nodig heeft om consulten vergoed te krijgen. In de praktijk blijkt echter dat een aantal verzekeringsmaatschappijen deze wet echter nog niet ondersteund, waardoor een verwijzing noodzakelijk blijft. Vraag daarom altijd aan uw verzekeraar of u een verwijsbrief nodig heeft om de consulten vergoed te krijgen.

In het geval van een doorverwijzing bij diabetes, hart- en vaatziekten of COPD krijgt u altijd een verwijsbrief mee of zal de huisarts deze digitaal aan ons sturen.

Tarieven 2024

De tarieven voor de dieetadvisering worden gehanteerd zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn vastgesteld. Het basistarief is € 18,- per 15 minuten.

De tarieven die gelden voor cliënten die zelf willen of moeten betalen voor voedingsadvies staan hieronder.

Bij een huisbezoek geldt een toeslag van € 20,00 per bezoek.

Onder directe tijd wordt verstaan:

  • De gesprekstijd, zowel direct persoonlijk contact als contact per telefoon of e-mail.
Onder indirecte tijd wordt verstaan:
  • Opzoeken medische gegevens en overleg met verzorging en/of mede behandelaars.
  • Berekenen van uw voeding, opstellen voorbeelddagmenu.
  • Bijhouden van uw status, schrijven van een rapportage aan uw huisarts
  • Regelen van een machtiging voor aanvullende voeding.

contactgegevens

2-b-eat voedingsadvies is lid van

Share This