de werkwijze van 2-b-eat

Werkwijze

Om u zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bestaat de dieetbehandeling en begeleiding door een diëtist uit meerdere consulten, het eerste consult en vervolgconsulten. Tijdens het eerste consult wordt het behandelplan vastgesteld.  In de vervolgconsulten vindt de begeleiding plaats.

Eerste consult

In het eerste consult maakt u kennis met de diëtist en geeft u uw persoonlijke wensen en verwachtingen aan.  Wat is bijvoorbeeld de reden van het bezoek aan de diëtist en wat hoopt u te bereiken/ wat is uw doel.

Tijdens de diëtistische anamnese verzamelt de diëtist informatie van u met betrekking tot uw klachten. Om inzicht te krijgen in uw voedingstoestand, vraagt de diëtist wat u dagelijks eet en drinkt, doormiddel van een voedingsanamnese. Tijdens dit consult krijgt u tevens uitleg over voeding in relatie tot uw hulpvraag/ziektebeeld. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, waarin uw doelen worden beschreven en u ontvangt daarbij concrete voedings- en dieetadviezen die bij u passen en kunt gaan toepassen. Dit eerste consult duurt circa 45 min- 60 min.

Belangrijke gegevens/producten die de diëtist van uw nodig heeft en u dus moet mee brengen naar het eerste consult:

  • De verwijzing die u hebt ontvangen van uw huisarts of medisch specialist
    – download verwijsbrief 2-b-eat
  • De naam en het polisnummer van uw zorgverzekeraar (zie uw zorgpas)
  • Burgerservice nummer (BSN-nummer) (zie uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Vervolgconsult(en)

Het aantal vervolgconsulten is afhankelijk van uw situatie en uw wensen.
Tijdens een vervolgconsult wordt de afgelopen periode vanaf het eerste consult besproken. Lukt het u om de voedings- dieetadviezen toe te passen/ te hanteren? Loopt u tegen problemen of dingen aan waarvoor u graag een oplossing wil? Heeft u een vraag over voeding/ een voedingsmiddel?  Dit soort vragen kunnen tijdens het vervolgconsult worden beantwoord.

Telefonisch consult

In een telefonisch vervolgconsult wordt het vervolgconsult via de telefoon gedaan. De diëtist neemt op een gepland tijdstip contact met u op.

E-mail consult

Een consult via de email bestaat uit het beantwoorden van uw vraag/vragen met betrekking tot uw voedings- dieetadvies via de e-mail. U kunt dan op elk gewenst moment uw vraag stellen aan de diëtist.

Huisbezoek

Indien u niet in staat bent om naar de diëtistenpraktijk te komen, dan is een huisbezoek ook een mogelijkheid. Bij een huisbezoek wordt er een extra toeslag gerekend.

Behandeltijd

De behandeltijd bestaat uit de tijd die de diëtist besteedt aan de uitvoering van de activiteiten. Hier wordt onderscheid gemaakt in directe en indirecte tijd. Met de directe tijd wordt de gesprekstijd bedoeld, zowel het direct persoonlijk contact (face- to-face) als contact per telefoon of email.

De indirecte tijd is de tijd die patiënt gerelateerd plaatsvindt buiten aanwezigheid van de patiënt.
Denk hierbij aan het berekenen van uw voeding, het opstellen van een voorbeelddagmenu, het bijhouden/registreren van uw status en het schrijven van een rapportage aan uw huisarts.

Het eerste consult omvat +/-1,5 uur (1 uur directe tijd en 30 minuten indirecte tijd) en vervolgconsulten +/- 30 minuten (20 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd). De behandeltijd kan weleens korter duren of langer duren. De tijd wordt afgerond en in rekening gebracht in eenheden van een kwartier.

Privacy

Als diëtist ben ik gebonden aan het medisch beroepsgeheim, uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.

contactgegevens

2-b-eat voedingsadvies is lid van

Share This